ที่ปรึกษาด้านบัญชี

การตรวจสอบบัญชี และการให้ความเชื่อมั่น
ให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีประสบการณ์จาก Big4

นโยบายในการตรวจสอบบัญชีของเราคือยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความเป็นอิสระและความซื่อสัตย์ เราปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพในระดับสูง

ขอบเขตบริการงานตรวจสอบบัญชี มีดังนี้

 • การตรวจสอบงบการเงินประจำปี
 • การสอบทานงบการเงิน
 • รายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบระหว่างการตรวจสอบบัญชี เกี่ยวกับข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำ
การบริการทางบัญชี
ขอบเขตบริการทางบัญชี มีดังนี้

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • ให้คำปรึกษาในการปิดงบการเงิน ยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำปรึกษาการวางระบบบัญชี
 • ให้คำปรึกษาการควบคุมภายในทางด้านบัญชี
 • ให้คำปรึกษาในการจัดทำรายงานของกลุ่มกิจการ
 • ให้คำปรึกษาในการจัดทำ GAAP Conversion (มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS), หลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปของอเมริกา (US GAAP) หรือนโบบายการบัญชี)
 • ให้คำปรึกษาในการจัดทำรายงานหรืองบการเงินต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานกำกับดูแล
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชีและแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของท่าน

การมีระบบบัญชีที่ดีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกินสมควรและลดปัญหาค่าปรับต่างๆได้อย่างคุ้มค่า
การเตรียมแบบยื่นภาษี และการยื่นภาษีอากร
ขอบเขตบริการทางภาษี มีดังนี้

 •  ให้คำปรึกษาในเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น การตรวจสอบการคำนวณภาษี การจัดเตรียมการคืนภาษี  และการตรวจสอบข้อกำหนดด้านภาษี (CIT, VAT และ WHT)
 •  ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 •  ให้คำปรึกษาในการจัดทำเอกสารทางภาษีและการยื่นภาษี
การจดทะเบียนธุรกิจ
ขอบเขตบริการการจดทะเบียนธุรกิจ มีดังนี้

 •  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 •  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท
 •  จดทะเบียนแก้ไขและเพิ่มวัตถุประสงค์
 •  จดทะเบียนเพิ่มทุนหรือลดทุน
 •  จดทะเบียนแก้ไขกรรมการและอำนาจของกรรมการ
 •  จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี
การตรวจสอบและประเมินสถานะทางการการเงิน
การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางการเงินเป็นกระบวนการในการตรวจสอบและทบทวนข้อตกลงและโอกาสการลงทุนที่เป็นไปได้ ซึ่งใช้เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และการตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างข้อตกลงการควบรวมหรือการซื้อขายกิจการ (M&A) หรือกระบวนการลงทุน

ขอบเขตการตรวจสอบและประเมินสถานะทางการการเงิน  มีดังนี้

 •  การวิเคราะห์คุณภาพและความมีอยู่ของสินทรัพย์
 •  การวิเคราะห์คุณภาพและความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
 •  การประเมินประเด็นสำคัญ/ความเสี่ยงที่ธุรกิจต้องเผชิญ
 •  การระบุความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกรรม
งานเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ขอบเขตบริการงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีดังนี้

รายงานข้อเท็จจริงที่พบจากการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมการลงทุน(BOI)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้