ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ


การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
การปรับโครงสร้างองค์กร คือ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน การกระจายอำนาจหน้าที่ขององค์กรจากโครงสร้างเดิม ตลอดจนเป็นการปรับปรุงโครงสร้างต่าง ๆ และหน้าที่ต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณมีความพร้อมที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น จำกัดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ สามารถดำเนินกิจการได้ในระยะยาวอย่างราบรื่น ลดค่าใช้จ่ายภาษีได้จำนวนมากทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ดังนั้น การปรับโครงสร้างธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกธุรกิจ 

วิธีการปรับโครงสร้างกิจการ มีดังนี้

 •  การโอนหุ้น 
 •  การโอนกิจการทั้งหมด
 •  การควบรวมกิจการ
 •  การโอนกิจการบางส่วน
การจัดเตรียมหรือขึ้นระบบ
ระบบบัญชีมีความสำคัญต่อธุรกิจ การจัดระเบียบเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี และการควบคุมภายในที่ดี จะช่วยป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลทางบัญชีเริ่มตั้งแต่การออกแบบฟอร์มเอกสาร การบันทึกบัญชี การแยกประเภทข้อมูล และการจัดทำรายงานต่างๆ สามารถที่จะสอบทานถึงที่มาที่ไปของแต่ละรายการ ซึ่งจะทำให้โอกาสในการเกิดการทุจริตนั้นสามารถทำได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลทางบัญชียังสามารถนำมาวิเคราะห์ให้ธุรกิจ สามารถที่จะวางแผนทางธุรกิจ เพื่อหาจุดบกพร่องเตรียมแผนกลยุทธ์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

ขอบเขตที่ปรึกษาในการจัดเตรียมหรือขึ้นระบบ มีดังนี้

 •  ให้คำแนะนำในการวางระบบบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชี
 •  ให้คำแนะนำในการวางระบบและดูแลระบบการซื้อ การขาย การผลิต การบันทึกบัญชี การออกรายงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน คือแนวปฏิบัติที่ผู้บริหารขององค์กรวิเคราะห์กระบวนการการทำงาน เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการทำงานให้มีความถูกต้อง ประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญ มีดังนี้

 •  ระบุกระบวนการที่ต้องการปลี่ยนแปลง
 •  วิเคราะห์ประเด็นจุดอ่อน
 •  การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง
 •  การประเมินและการออกแบบ
 •  จัดเตรียมกระบวนการใหม่
 •  การทบทวนและประเมินผลกระบวนการ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้